สรุปเรื่องรูปแบบของกราฟที่สำคัญ

รูปแบบกราฟเหมือนกับบาซูก้า เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในกราฟของคุณ เรามาดูภาพรวมของกราฟในรูปแบบต่างๆกัน ซึ่งได้สรุปมาให้แล้ว ดังนี้

สามเหลี่ยม

Symmetrical triangles

 • เป็นรูปแบบของกราฟที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม ส่วนบางคนก็เรียกว่าสามเหลี่ยมธง
 • ราคา High จะค่อยๆลดต่ำลงและราคา Low ก็จะค่อยๆสูงขึ้น
 • ส่งออร์เดอร์ ณ ข้างบนเส้นแนวต้านแนวรับที่เราขีด ตามราคา High และ Low

Ascending triangles

 • เป็นรูปแบบของกราฟที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเฉียงขึ้น
 • ราคา Low จะปรับตัวสูงขึ้นเข้าหาเส้นแนวต้านที่เราขีดไว้ด้านบน โดยปกติแล้วจะหมายถึง ราคาจะทะลุแนวต้านและคุณควรจะส่งออร์เดอร์ทั้งสองด้านทั้งด้านแนวรับและแนวต้าน ในกรณีที่เส้นแนวต้านนั้นแข็งแกร่งเกินไปทำให้ราคาไม่สามารถทะลุผ่านไปได้
 • ส่งออร์เดอร์ของคุณเหนือเส้นแนวต้านและต้องเตรียมออร์เดอร์ที่เส้นแนวรับไว้ด้วย

Descending triangles

 • เป็นรูปแบบของกราฟที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมเฉียงลง
 • ราคา high จะปรับตัวลงและมีเส้นแนวรับอยู่ด้านล่าง หมายความว่าราคาจะพยายามทำลายแนวรับและเป็นขาลงของราคาคุณควรจะส่งออร์เดอร์ทั้งสองด้านในกรณีที่เส้น แนวรับแข็งแกร่งเกินไป
 • ส่งออร์เดอร์ของคุณข้างบน หรือว่าข้างใต้แนวรับแนวต้านทั้งสองด้าน

รูปแบบที่บอกจุดกลับตัว

Double Top

 • เป็นรูปแบบของกราฟที่มีลักษณะมีหัวหยักๆ
 • เกิดหลังจากที่ใกล้จะหมดเทรนด์ขาขึ้น
 • จะมีรูปแบบจุดสูงสุดของราคาสองที่และไม่สามารถทะลุราคาในช่วงในช่วงหนึ่ง ซึ่งที่ระดับนั้นจะ กลายเป็นเส้นแนวรับ
 • ส่งออร์เดอร์ Sell ข้างล่างหรือว่าต่ำกว่าเส้นแนวรับ ของDouble Top

Double Bottom

 • เป็นรูปแบบของกราฟที่มีลักษณะมีก้นหยัก
 • เกิดหลังจากที่เกิดเทรนด์ขาลงต่อเนื่อง
 • เกิดรูปแบบเป็นร่อง 2 ร่องซึ่งไม่สามารถทะลุราคา ณ จุดหนึ่ง ซึ่งจะกลายมาเป็นแนวต้าน
 • ส่งออร์เดอร์ Buy ข้างบนแนวต้านที่จุดสูงสุดของร่องที่เกิด double bottom

Head and Shoulders

 • เป็นรูปแบบของกราฟที่มีลักษณะคล้ายกับหัวและไหล่
 • เกิดหลังจากเทรนด์ขาขึ้น
 • เกิดรูปแบบจุดสูงสุดจุดหนึ่ง และตามด้วยราคา High ที่สูงกว่า และต่อไปจะเกิดจุด High ที่สาม ซึ่งต่ำกว่าจุด high จุดที่สอง และเราจะขีดเส้นแนวรับที่จุด low ของราคาช่วงการเกิด Head
 • ส่งออร์เดอร์ Sell ที่จุดต่ำกว่าเส้นแนวรับ
 • เราจะคำนวณราคาเป้าหมายของเราโดยประเมินจากระยะระหว่างจุดสูงสุดของราคา และจุดต่ำสุดของราคาที่เกิดในรูปแบบกราฟHead และเราจะประมาณระยะทางขนาดนั้นในการหาจุด TP จากราคาที่เราส่งออร์เดอร์

Reverse Head and Shoulders

 • เป็นรูปแบบของกราฟที่มีลักษณะที่มีความคล้ายหัวและไหล่แต่จะมองเห็นเหมือนกับกลับหัว
 • เกิดหลังจากเทรนด์ขาลง
 • เกิดรูปแบบจุดต่ำสุดของราคาจุดแรก ก่อนที่จุดต่ำสุดของราคาที่สองซึ่งต่ำกว่าจุดที่สองจะตามมา และตามมาด้วยจุดต่ำสุดจุดที่สาม ซึ่งจะมีเส้นแนวต้านที่เราขีดขึ้นมาจากราคาที่ปรับตัวขึ้นสูงสุด ช่วงของการเกิด Head แบบกลับหัว ซึ่งจะเชื่อมกันสองจุด
 • ส่งออร์เดอร์ Buy ของคุณเหนือจุดแนวต้านที่เราขีดขึ้นมา
 • เราจะคำนวณราคาเป้าหมายจากการคำนวณช่วงราคาระหว่างจุดต่ำสุดของHead กลับหัวและ จุดสูงสุดของ shoulder ซึ่งเราจะใช้ค่าประมาณนี้หลังจากที่ราคาทะลุเส้นแนวต้าน