อัตราแลกเปลี่ยน forex

5 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนหรือ Forex

ปัจจุบันช่องทางในการลงทุนนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรุปแบบย่อมมีความเสี่ยงเหมือนกัน แต่ความเสี่ยงจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเลือกลงทุน และสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่มีส่วนกำหนดความมากน้อยของความเสี่ยงนั่นก็คือ ความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่นักลงทุนทุกคนควรมีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ในทีนี้เราจึงควรศึกษาปัจจัยหรือข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดความเคลื่อนไหวในกลุ่มตลาดที่เราลงทุน เพิ่มลดความเสี่ยงในการลงทุนไปด้วย   บทความนี้เราจะมาศึกษา 5 ปัจจัยหลักๆที่จะทำให้ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเกิดความเคลื่อไหว โดยจะแบ่งปัจจัยต่างๆออกเป็น 5 ปัจจัย ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้ 1.การเติบโตของเศรษฐกิจ การที่เศรษฐกิจในประเทศนั้นมีการเติบโตไปในทางที่ดีแล้ว จะแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจ การมั่นคง…

อัตราแลกเปลี่ยน ในตลาด forex คืออะไร

หลายๆคนที่เทรด forex อยู่ก็มักจะเคยได้ยินอีกคำของตลาด forex ที่เรียนกว่าตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า คำว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมันคืออะไรแลกเปลี่ยนกับอะไรแลกเปลี่ยนกันอย่างไร อัตราแลกเปลี่ยน คืออะไร อัตราแปลกเปลี่ยนนั้นหมายถึงการแปลกสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยมีการแปลกเปลี่ยนด้วยจำนวนที่อาจจะคงที่หรือไม่คงที่ก็ได้ สมมุติว่า…